top of page

Atölye Modern Çevrimiçi Sanat Tarihi Seminerleri Devam Ediyor

İstanbul Modern’in geçtiğimiz bahar dönemi ilk defa çevrimiçine taşıdığı yetişkinlere yönelik atölye ve seminer programı Atölye Modern, yaz döneminde de çevrimiçi seminerlerle devam ediyor.Atölye Modern Çevrimiçi; sanat tarihine yeni bir bakış açısı sunan Sanat Tarihi Seminerleri’ni yaz döneminde düzenlemeye devam ediyor. Modern ve çağdaş sanata dair temalar üzerinden tarihsel bir perspektifle yeni bir akış sunan bu seminerler, birbirini tamamlayan dört ayrı dersten oluşuyor. Derslerin her biri modern ve çağdaş sanatı farklı bir gözle değerlendirmenin, farklı okuma önerileri üzerinden tarihe bakmanın yöntemlerini barındırıyor. Katılımcılar, derslerin her birine ayrı ayrı veya bir bütün olarak hepsine kayıt yaptırabiliyor. 

İ

stanbul Modern, Sanat Tarihi Seminerleri kapsamında düzenlenen derslerin tamamına katılanlara avantajlı katılım koşulu sunuyor ve Atölye Modern Katılım Belgesi veriyor!


Atölye Modern Çevrimiçi seminerlerine katılımlar kontenjanla sınırlıdır.

Dersler video konferans sistemi aracılığıyla canlı olarak gerçekleşmektedir.

Bireysel, Aile, Gümüş, Altın üyelerimize ve Genç Modernlilere %10 indirim uygulanır.

Detaylı bilgi için: 0212 334 73 41, 0212 334 73 52 ve atolyemodern@istanbulmodern.org


Atölye Programı


Ders 1: Modern Sanatın Arkeolojisi; Dr. Öğr. Üyesi Fırat Arapoğlu ile 

30 Haziran, 7, 14 Temmuz Salı günleri, 14:00 - 16:00

Sanat kavramı nasıl ortaya çıktı? Sanatçı kavramı ne zaman şekillenmeye başladı? Sanat nesnesi tarihsel süreçler boyunca nasıl algılanıyordu? İşlevi neydi?


Ders 2: Modern ve Çağdaş Sanatta Sanatçının Portresi; Prof. Dr. Esra Aliçavuşoğlu ile 

13, 20, 27 Temmuz Pazartesi günleri, 14:00 – 16:00

Modern sanatta sanatçı kendi bedenini sanatsal bir ifade biçimi olarak nasıl kullandı? Kendi portresine nasıl baktı, nasıl betimledi ve yorumladı? Modern sanat yapıtlarında otoportreler bize ne anlatır?


Ders 3: Modern ve Çağdaş Sanatta Gündelik ve Sıradan Olanın Hikâyesi; Dr. Öğr. Üyesi Fırat Arapoğlu ile 

5,12,19 Ağustos Çarşamba günleri, 14:00 – 16:00

Sanatçılar ne zaman sanat çalışmalarında gündelik yaşamdan kesitler sunmaya başladı? Gündelik yaşamın, hatta sıradan olanın sanata konu olması sanatın üretimine ve algılanmasına nasıl etki etti?


Ders 4: Çağdaş Sanat ve Siyaset; Dr. Öğr. Üyesi Osman Erden ile 

17, 24,31 Ağustos Pazartesi günleri, 14:00 – 16:00

Sanatın siyaset ile olan ilişkisi nedir? Sanatçılar sanatsal üretimlerinde siyaset alanına nasıl yaklaşırlar? Sanatçının toplumda belirleyici rolü nedir? 


bottom of page