Bir İlahi'ye Prolog


Talat ÇELİK

www.twitter.com/lüzumsuzadamdemirbaşlı bir gök, kurumuş tütün

kız çocuğu yapılmış mısır koçanı,

gecenin heybesi, günün şapkası,

ırmağa dökülen uğursuz ay,

tozlanıyor denizlikte.


ormanın yivi, şarabın tutunduğu

yaşlı üzüm bağı, ölümün ve kentin

anlamsız kuşu, taşın kırıldığı incir