Pasif Toplumun Beklentileri: "Öyle Olsun İstiyorduk"Kerim KARAYEL


kerim.karayel@gmail.com

twitter.com/krmkryl

instagram.com/krmkryl

Pasif direniş veya “karşı koyma” postmodernizm ile gündeme gelen bir itiraz yoludur. Edebi metin üzerinden açıklarsak kahramanın sorunun çözümü için bir irade beyanında bulunduğunu ve mevcut soruna karşıt bir cephede konumlandığını söyleyebiliriz. Bununla birlikte kahraman, sorunu çözmek için mücadeleye girişmez. Sorunun çözümü noktasında en yakın çevresinden başla