top of page

Psikanaliz Defterlerinin Dördüncü Kitabı: Çocuk ve Ergen Cinselliği


Zehra İlke COŞKUN

Yayın kurulunu Tijen Demirörs, Sezai Halifeoğlu, Talat Parman, Şeyda Postacı, Alper Şahin ve Neslihan Zabcı’nın oluşturduğu "Psikanaliz Defterleri- Çocuk ve Ergen Çalışmaları" dizisi, 2018 sonbaharından beri yılda iki kere farklı temalarla yayımlanıyor. Dizinin dördüncü kitabı “Çocuk ve Ergen Cinselliği” konusu ile Yapı Kredi Yayınları'ndan çıktı.


Türkiye’de çocuklara ve ergenlerle yapılan psikanalitik çalışmaları tanıtmak, çocuk ve ergenlerle çalışan ruh sağlığı uzmanlarına, eğitimcilere ve ailelere ulaşmak ve katkı sunmakla birlikte bir çocuk ve ergen psikanalizi kitaplığı oluşturmayı hedefleyen "Psikanaliz Defterleri Çocuk ve Ergen Çalışmaları", yayınlarına ek olarak her ay toplantılarla çocuk ve ergenlerin sorunlarını psikanaliz kuramı ve uygulamaları çerçevesinde tartışıyor.


“Çocuk ve Ergen Cinselliği” teması ile serinin dördüncü kitabını hazırlayan Sezai Halifeoğlu, “Dürtü ve İçgüdü Olarak Cinsellik” başlıklı yazısında şöyle söylüyor: “Belki tarih boyunca da öyleydi ama günümüzün gözlemcileri olarak kesinlikle söyleyebiliriz ki, cinsellik ve cinsel kimlik bugün insanlığın en önemli meseleleri arasında yer almaktadır. Cinsellik meselesi zihinlerimizi, yaşantılarımızı son derece meşgul ettiği halde, insan türü ve bireyleri için taşıdığı anlam bir o denli muammadır. Cinselliğin yanı sıra, günümüzde artık cinsel kimlik de gizemli bir meseledir. Bu ikisi birer meseledir çünkü ne topluluklar ne de bireyler bu konularda kendi içinde uzlaşabilir. Gizemlidirler çünkü hiçbir tanım, açıklama, bakış açısı ve yaklaşım tatmin edici değildir” (sf. 31).


Kitap yerli ve yabancı psikanalistlerin katkılarıyla cinsellik, biyolojik ve toplumsal cinsiyet, cinsel kimlik konularını farklı bağlamlarda inceleyen özgün yazılar, olgu sunumu ve çevirilerden oluşuyor. Kitaptaki yazılar birbirlerinden farklı bağlamlarda ve konularda gibi gözükse de aslında birbirini tamamlayıcı nitelikte. Birkaç alıntı yapacak olursak, Nicole Minazo Türkçeye çevrilen yazısında “Cinsiyetin tayini elbette yalnızca toplumsal ve kültürel normlara bağlı değildir çünkü yaşantının en başından itibaren bir öteki ruhsallık ile doğrudan bağlantılıdır.” (sf. 27) diyor. Oğuzhan Nacak, psikanalizin cinsiyeti nasıl yorumladığını kendi yazısında şöyle anlatıyor: “Psikanaliz ‘kadın şöyle olmalıdır’ ya da ‘erkek dediğin böyle olmalıdır’ tarzı politik ya da toplumsal/kültürel ideallere göre konum almaz. Psikanalizin etiği her zaman hakikatin yanında durmayı gerektirir. Psikanalizin cinsiyete ve diğer tüm öznel meselelere dair çıkarımları, belirli bir ideolojiye değil öznelerin bilinçdışına dayanır.” (sf. 53).


Ergenlik çağında bireylerin kendi cinsiyetli bedenlerine gösterdikleri bir ret biçimi olarak ortaya çıkan anoreksiya ve ergenlikte toplumsal cinsiyete dair yaşadıkları tereddüt ile yeni cinsel kimlikler hakkındaki yazılar oldukça çarpıcı. Ebru Baykoca “Bedenin ve cinsel düşlemlerin sınırlarının keşfedilmeye çalışıldığı ergenlik döneminde, günümüzde bu düşlemlerin simgeleştirme süreçleri olmadan bedenselleştirilerek somutlaştırıldığını ve bedenlerin adeta bir ‘tuval’ gibi kullanıldığını gözlemleyebiliriz.” (sf. 113) diyerek ergenlik dönemi cinselliğine popüler kültür üzerinden bakabilmemize katkı sağlıyor.


Meraklısına not düşelim, "Psikanaliz Defterleri – Çocuk ve Ergen Çalışmaları" dizisinin beşinci sayısı “Eksiklik, Ayrılık ve Ötesi” konusuyla 2020 sonbaharında yayımlanacak.

"Psikanaliz Defterleri 4 - Çocuk ve Ergen Çalışmaları" kitabındaki yazılar:


Fare Adam ve Küçük Hans - Lacancı Bir Bakış- Kerime Camadan

Cinsellik ve Toplumsal Cinsiyet- Nicole Minazio

Dürtü ve İçgüdü Olarak Cinsellik- Sezai Halifeoğlu

Cinsellik Nasıl Başlar? Çocuksu Cinselliğin Gelişiminde Erişkinin Rolü- Talat Parman

Psikanaliz ve Cinsel Kimlik- Oğuzhan Nacak

Babalar ve Kızları: Bir Bakışın Öyküsü- Neslihan Zabcı

Âşığın Sansürü: Bu Sefer Baba- Alper Şahin

Reddetme- Jean Philippe Guéguen

Ergenlik Çağı Biseksüellikleri Metapsikolojisi- François Richard

Anne-Babalar İçin Oidipus Rehberi- Şeyda Postacı

Ergenlik Döneminde Yeni Cinsel Kimlikler- Ebru Baykoca

Kız Çocuğu, Dürtü ve Kadınsılık- Fiona Faraci


Çocuk ve Ergen Cinselliği: Psikanaliz Defterleri 4-Çocuk ve Ergen Çalışmaları

Kolektif

Yapı Kredi Yayınları

132 s.

20 TL

Comments


bottom of page